رسید واریز حواله

در صورت انتقال وجه به یکی از حساب های صرافی کلگری در ایران، از فرم زیر جهت ارسال رسید حواله استفاده نمایید.

پر کردن فیلدهای *ستاره دار الزامی است.

رسید واریز حواله

نام *
نام خانوادگی *
ایمیل *
شماره تلفن *
بارگذاری رسید واریز حواله ( کپی رسید واریزی ) *
بارگذاری رسیدهای بیشتر
توضیحات * (قیمت توافق شده، مقدار و ...)